ร าศีมีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่

4 ร าศี เปล่งปลั่งมีออร่ า มีเกณฑ์ถูกหวย ร วยเบอร์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนา ยน หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เผย 4 ร าศี มีเกณฑ์มีโช ค

ในช่วงวันที่ 1 กรกฎาค ม 2564 ได้แก่ ร าศีสิงห์ ร าศีกุมภ์​ ร าศีกันย์ และร าศีมีน

ร าศีสิงห์ เนื่องจากมีด าวพฤหัสบดีเล็งอยู่ในช่วงนี้ ซึ่งด าวพฤหัสนั้นหมายถึงผู้ใหญ่

ฉะนั้น ให้ขอเลขจากผู้หลักผู้ใหญ่ อาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของพ่ อ แ ม่ อายุ

ของพ่ อ แ ม่ หรือเลขท้ายบัตรประชาช นของบิด า มารด า

หรือว่าผู้ใหญ่ที่นับถือเหมือนพ่ อแ ม่ ตรงนี้จะนำโช ค มาให้

ส่วน ร าศีกุมภ์​ มีเกณฑ์มีโช คในแบบเดียวกันกับ ร าศีสิงห์ ซึ่งมีความชัดเจนมากๆ

ถัดมา คือ ร าศีกันย์ และร าศีมีน โดยร าศีกันย์มีด าวเกตุทับ ส่วนร าศีมีนมีด าวจันทร์ทับ

ในช่วงวันที่ลอตเตอรี่ออกพ อดี ฉะนั้น บอกได้เลยว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโช ค

เกี่ยวพันกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจจะฝันแ ม่น หรือจุดธูปก็จะปร ากฏเลขขึ้น ดังนั้น เรียกได้ว่า 4 ร าศีนี้ มีโอกาสมากๆ เลย

ข้อมูลจากmatichon