6 ต้นไม้สายมู เรียกทรั พย์

ร วม 6 ต้นไม้มงคลฉบับ “สายมู” เรียกทรั พย์ เรียกโชค เพิ่มออกซิเจนให้ชี วิต

ในช่วงเวล านี้หล ายๆ คนทำงานอยู่บ้ าน หรือ Work from home

จึงไม่ต้องแปลกใจถ้ากระแสต้นไม้จะมาแร ง แต่ถ้าจะให้ดีหล ายๆ คนอาจ

อย ากได้ทั้งความสดชื่น การช่วยฟอกอากาศ และร วมไปถึงความเป็นสิริมงคลด้วย

กรมป่าไม้จึงได้ออกมาแนะนำต้นไม้มงคลสำหรับคนที่ยังทำงานอยู่ที่บ้ าน

เพื่อนำไปปลู กเสริมมงคล แถมยังช่วยเพิ่มออกซิเจนให้อีกด้วย จะมีต้นอะไรบ้ างไป

รู้จักต้นไม้มงคลแต่ละต้นกันได้เลย

1.ต้นกวักมรกต

ช่วยเรียกโชคล าภ เรียกทรั พย์เข้ บ้ านและหากใครปลู กต้นกวักมรกตให้มีดอก จะยิ่ งมีโชคล าภเข้ ามามากขึ้น

2.ต้นโกสน

ต้นโกสนมีสมญานามว่า “ราชาแห่งไม้ใบ” เชื่อกันว่าหากปลู กไว้ในบ้ าน จะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีบ ารมี เสริมสร้างกุศล และทำให้อยู่เย็นเป็นสุข

3.ต้นวาสนา

เชื่อกันว่าบ้ านไหนดูแลรดน้ำอย่ างดี และสามารถปลู กต้นวาสนาให้ออกดอกได้ ผู้อยู่อาศัยในบ้ านนั้นจะมีโชคล าภ โชคดี มีวาสนาเหมือนชื่อของต้น

4.ต้นกวนอิมเงิ น

เป็นต้นไม้มงคลร วยทรัพย์ หากบ้ านไหนปลู กจะเรียกเงิ น เรียกทรัพย์เข้ าบ้ าน คนในบ้ าน จะมีฐานะที่ดีขึ้น

5.ต้นนางกวัก

ปลู กต้นนางกวัก จะเรียกเงิ นเรียกทองเข้ าบ้ านให้ผู้อยู่อาศัยร วยยิ่งๆ ขึ้นไป และยังกวักโชคดีเข้ าบ้ านอีกด้วย

6.ต้นโป๊ยเซียน

คำว่า “โป๊ยเซียน” หมายถึงเทพเจ้า 8 องค์ เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่หมายถึงมีสิ่งมงคลคอยคุ้มครองปกป้องคนในบ้ านให้อยู่เย็นเป็นสุข

ข้อมูลจากsanook