ร าค าทองลดหนักมาก

ร าค าทองวันนี้ – 25 ส.ค. 64 เปิดตล าด ปรับลง 100 บ าท

รูปพรรณบ าทละ 28,550

ร าค าทองไทยวันนี้ เปิดตล าดปรับร าค าลดลง 100 บ าท

ส่งผลให้ร าค าทองคำแท่งข ายออกบ าทละ 28,050 บ าท

ขณะที่ร าค ทองคำรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,550 บ าท

25 ส.ค. 64 สมาค มค้ าทองคำ ร ายงาน

“ร าค าทองไทย” ครั้งที่ 1 เมื่อเวล า 09.22 น. ร าค าปรับลดลง 100 บ าท

โดยร าค าทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 27,950 บ าท ข ายออกบ าทละ 28,050 บ าท

ร าค าทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,439.60 บ าท ข ายออกบ าทละ 28,550 บ าท

ร าค าทองคำ Spot เมื่อวานเคลื่อนไหวเหนือ 1,800 ดอลล าร์

เนื่องจากค าดการณ์ว่าธนาค ารกล างสหรั ฐ (เฟด)

จะชะลอเวล าการปรับลด วงเงิ นมาตรการผ่อนคล ายเชิงปริมาณ (QE)

และความกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพ ร่ระบ าดของ CV-19

อย่ างไรก็ดีร าค าทองคำปิดตล าดลดลงเล็กน้อย เนื่องจากแรงเทข ายทำกำไร

และสหรั ฐประกาศยอดข ายบ้ านใหม่เดือนก.ค.เพิ่มขึ้นเป็น 708,000 ยูนิต

ดีกว่าตล าดค าดจะเพิ่มขึ้นเป็น 698,000 ยูนิต ทางด้ านกองทุน SPDR Gold Trust

ข ายทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยเมื่อวานข ายทองคำ 2.03 ตัน

คืนนี้สหรั ฐจะประกาศยอดสั่งซื้อสินค้ าคงทนเดือนก.ค. ตล าดค าดจะลดลง

2% จากที่เดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้น 0.9% ซึ่งประเด็นสำคัญต้องติดต ามคือการประชุมเฟดประจำปีที่เมืองแจ็กสัน

โฮลในวันที่ 26-28 ส.ค. ซึ่งจะมีการแถลงของประธานธนาค ารกล างสหรั ฐ (เฟด) ในวันที่ 27 ส.ค.

แนวโน้มร าค าทองคำค าดเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยค าดจะปรับขึ้นทดสอบแนวต้ าน

1,810 ดอลล าร์ซึ่งเป็นเส้นค่ าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอีกรอบ

ถ้าผ่ านขึ้นไปได้จะมีแนวโน้มสดใสและจะมีแนวต้ านถัดไปที่ 1,820 ดอลล าร์

และแนวต้ านสำคัญ 1,833 ดอลล าร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,790 ดอลล าร์ และ 1,780 ดอลล าร์

ข้อมูลจากpptvhd36