เตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือนมรสุมถล่ม 51จว. เสี่ ยงท่วมฉับพลัน-น้ำป่า

ในช่วงวันที่ 25-29 ส.ค. 64 จะมีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่ าน

ภาคเหนือ ภาคกล าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเว ณประเทศไทยตอนบน

มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง ขอให้ประชาช นบริเว ณ

พื้นที่เสี่ ยงภั ยระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน

น้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดแ ม่ฮ่องสอน เชียงให ม่ เชียงร าย ลำพูน ลำปาง

พะเย า น่าน แพ ร่ อุตรดิตถ์

พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และต าก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดเลย หนองค าย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร

นครพนม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครร าชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ร าชบุรี

พระนครศรีอยุธย า สระบุรี และลพบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครนายก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด

24-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร สุร าษฎร์ธานี และนครศรีธรรมร าช อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลจากkhaosod