ร าค าทองลดลงอีกแล้ว

ร าค าทองวันนี้ 26/8/64 ครั้งที่ 1 ลดลง 50 บ าท ทองรูปพรรณข ายออกบ าทละ 28,300 บ าท

ร าค าทองวันนี้ ร าค าทองคำ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาค ม 2564 เวล า 09:28 น.

( ร าค าทองลดลง 50 บ าท )

26 ส.ค. 64 สมาค มค้ าทองคำ ร ายงาน “ร าค าทองไทย”

ครั้งที่ 1 เมื่อเวล า 09.28 น. ร าค าปรับลดลง 50 บ าท

โดยร าค าทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 27,700 บ าท ข ายออกบ าทละ 27,800 บ าท

ร าค าทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,197.04 บ าท ข ายออกบ าทละ 28,300 บ าท

แนวโน้มร าค าทองคำค าดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,770-1,800 ดอลล าร์

หลังจากปรับขึ้นทดสอบแนวต้ าน 1,810 ดอลล าร์ซึ่งเป็นเส้นค่ าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่ านขึ้นไปได้ ซึ่งถ้าผ่ านขึ้นไปได้จะมีแนวโน้ม

สดใสและจะมีแนวต้ านถัดไปที่ 1,820 ดอลล าร์

และแนวต้ านสำคัญ 1,833 ดอลล าร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,780 ดอลล าร์ และ 1,770 ดอลล าร์