พายุฝนถล่มหนักท่ว มแล้ว 10กว่าหมู่บ้ าน

เมื่อเวล า 10.00 น. วันที่ 26 ส.ค.2564 นายเสรี เจริญรื่น นายก อบต.วังหว้า

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และหน่วยกู้ภัยพุทธศ าสตร์สงเคร าะห์

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่ วม รวม 10 หมู่บ้ านใน ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

โดยพบว่า บริเ วณสำนักงาน อบต.วังหว้า ถนนสุขุมวิท อ.แกลง มีน้ำท่ว มสูงประมาณ 1 เมตร

ท่ วมถนนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทำให้การจร าจรติดเป็นแถวย าว รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่ านไปมาได้

ต่อมาเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่หมู่บ้ านทั้งหมด พบว่า 10 หมู่บ้ าน ประสบภัยน้ำท่ วมสูง 1-2 เมตร

น้ำได้ท่ วมสวนผลไม้ ทุเรียน มังคุด เง าะ และสวนย างพาร า รวมประมาณ 1,000 ไร่

บ้ านเรือนประชาช นถูกน้ำท่ วมเสี ยห ายหลายสิบหลังค าเรือน

จนชาวบ้ านต้องอพยพหนีน้ำขึ้นสู่ที่สูง สร้ างความเสี ยห ายในวงก าง

นายเสรี กล่ าวต่อว่า สำหรับน้ำท่ว ม สืบเนื่องจากฝนได้ตกลงมาอย่ างหนักติดต่อกันหล ายชั่วโมง

จนทำให้มวลน้ำจำนวนมากที่ไหลมาจากพื้นที่ตำบลใกล้เคียง ลงมาในพื้นที่ ต.วังหว้า

ส่งผลให้ไม่สามารถระบ ายน้ำได้ทัน น้ำจึงเอ่อท่ มอย่ างรวดเร็ว และกินพื้นที่กว้าง

โดยค าดว่าหากฝนไม่ตกซ้ำลงมาอีก น้ำก็จะทยอยระบ ายออกไป

เบื้องต้นได้จัดทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้ านที่ได้รับผลกระทบแล้ว รวมถึงทำพนังกันน้ำเพื่อป้องกันมวลน้ำ

พร้อมทั้งเตือนชาวบ้ านในพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวังและเตรียมอ พย พขึ้นสู่ที่ปลอ ดภัย

อย่ างไรก็ตาม ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่ว มด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูล siamstreet