สร้ างความฮือฮา เต็มโลกโซเชียลพ่ อหอบเงิ นซื้อรถหรูให้ลู ก

ถ้าหากนับกันสมัยนี้ น้อยคนนักที่จะซื้อรถหรูด้วยเงิ นสด แต่แนวทางแบบเก่านี้ก็ยังเป็นที่ยอดฮิ ตอยู่

เหมือนชา ยคนนี้ที่โชว์เทพ ซื้อรถหรูด้วยเงิ นสดที่เป็นเห รียญทั้งหมดเลย!

เหตุการณ์สุดปั่นนี้ เกิ ดขึ้นที่เมืองโจวโกว มณฑลเหอหน านของจีน

เมื่อมีชา ยคนหนึ่งเดินเข้าโชว์รูมรถอย่ างอาจหาญ ชี้นิ้วแสดงความต้องการเป็นเจ้าของรถหรูคันหนึ่ง

ด้านพนักงานยิ้มร่ าดีใจได้เปิ ดบิลแล้ว แต่หารู้ไม่ ว่ารถที่เขาซื้อในมูลค่ า 51,000 หยวน

(ร าว 250,000 บ าท) นั้น เขาจ่ายเป็นเงิ นเหรียญทั้งหมด!

นางเฉิน หนึ่งในพนักงานโชว์รูมรถ เล่ าว่าลู กค้ าร ายนี้เดินเข้ามาแสดงความประสงค์อย ากจะซื้อรถให้ลู กชายขับ

โดยจ่ายมาเป็นถุงใส่เหรียญจำนวน 10 ถุง ต้องใช้แร งพนักงานกว่า 20 คน

มานั่งนับทีละเหรียญเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง และนั่นใช้เวล ามากถึง 3 ชั่วโมงกว่าจะแล้วเสร็จ!

หลังจากเรื่องดังกล่ าวกล า ยเป็นที่ฮือฮาในโซเชียลมิเดียแล้ว ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

บ้ างชื่นชมพนักงานที่อดทนอดกลั้น นั่งนับจนแล้วเสร็จได้

บ้ างก็มองว่าเหมือนลู กค้ าพย าย ามกวนประส าทยังไงยังงั้น

บ้ างก็มองว่าเขาอาจจะเก็บออมมานานและเป็นคนหัวโบร าณก็เป็นได้…

ขอบคุณข้อมูล jarm.today