ร าค าทองพุ่งสูงมาก

ร าค าทองคำประจำวันนี้ (27 ส.ค.) ปรับเพิ่มขึ้น 150 บ าท เมื่อเทียบกับร าค าสุดท้ายเมื่อวานนี้

โดยร าค าขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 28,350 บ าท ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาคมค้ าทองคำ เมื่อเวลา 9:27 น. ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 27,750 บ าท ขายออก 27,850 บ าท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,257.68 บ าท และมีร าค าขายออกที่ 28,350 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,797.00 ดอลล าร์ต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 27 ส.ค. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 27,750 บ าท

• ขายออก บ าทละ 27,850 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,257.68 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,350 บ าท

ข้อมูลprachachat