น้ำท่วมหนัก บ างปู

นิค มฯ บ างปู จมบ าด าล! น้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังค ารถ หลังฝนตกหนักทั้งคืน

ฝนตกหนักทั้งคืน นิค มอุตสาหกร รมบ างปู น้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังค ารถ รถเล็กผ่ านไม่ได้

(29 ส.ค.64) เมื่อเวล า 02.00 น. เกิ ดฝนตกหนักในพื้นที่ จ.สมุทรปร าการ

ทำให้บนถนนหล ายสายและหมู่บ้ านมีปริมาณน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะถนนสุขุมวิท

ถนนศรีนครินทร์ ถนนพุทธรักษา ร วมทั้งถนนเทพารักษ์

หลังในตกหนักและต่อเนื่องตลอดคืน ทำให้ภายในนิค มอุตสาหกร รมบ างปู

ทั้งด้ านนอกและเขตส่งออก ซึ่งมีปริมาณน้ำท่วมสูงประมาณ 1 เมตร

รถยนต์และรถจักรย านยนต์จำนวนมากถูกน้ำท่วมเกือบมิดคัน ทำให้พนักงาน

ที่ทำงานอยู่ภายในบริษัทไม่สามารถออกจากโรงงานได้

ล่ าสุด เพจเฟซบุ๊ก ที่นี่สมุทรปร าการ เผยภาพสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อเวล า 06.56 น.

บริเว ณเขตส่งออกนิค มฯ บางปู พบว่าน้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังค ารถแล้ว

ข้อมูลจากsanook