ร าค าทองลดอีกแล้ว

ร าค าทองวันนี้ – 31 ส.ค. 64 เปิ ดตล าด ปรับลง 50 บ าท รูปพรรณบ าทละ 28,350

ร าค าทองไทยวันนี้ เปิ ดตล าดปรับร าค าลดลง 50 บ าท

ส่งผลให้ร าค าทองคำแท่งข ายออกบ าทละ 27,850 บ าท

ขณะที่ร าค าทองคำรูปพรรณ ข ายออกบ าทละ 28,350 บ าท

31 ส.ค. 64 สมาค มค้ าทองคำ ร ายงาน “ร าค าทองไทย”

ครั้งที่ 1 เมื่อเวล า 09.25 น. ร าค าปรับลดลง 50 บ าท

โดยร าค าทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 27,750 บ าท ข ายออกบ าทละ 27,850 บ าท

ร าค าทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,257.68 บ าท ข ายออกบ าทละ 28,350 บ าท

ร าค าทองคำ Spot เมื่อวานปรับขึ้นในการซื้อข ายช่วงกล างวัน

เนื่องจากการแถลงของประธานธนาค ารกล างสหรั ฐ (เฟด)

ในการประชุมเฟดประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮล แถลงว่าเฟดยังไม่เร่งปรับขึ้นอัตร าดอกเบี้ย

ถึงแ ม้ว่าเฟดจะปรับลด วงเงิ นมาตรการ QE ในปีนี้

แต่ในช่วงกล างคืนมีแรงเทข ายทองคำ เนื่องจากเงิ นดอลล าร์กลับมาแข็งค่ าขึ้น

หลังจากอ่อนค่ าต่ำที่สุดในรอบ 2 สัปด าห์ ทางด้ านกองทุน SPDR Gold Trust

ถือครองทองคำเท่าเดิมเมื่อวาน หลังจากข ายทองคำ89 ตันในสัปด าห์ผ่ านมา

คืนนี้สหรั ฐจะประกาศดัช นี PMI เขตชิค าโกเดือนส.ค.

ตล าดค าดจะลดลงเหลือ 0 จากระดับ 73.4 ในเดือนก.ค.

ดัช นีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.โดย Conference Board

ตล าดค าดจะลดลงเหลือ 123.3 จากระดับ 129.1 ในเดือนก.ค.

แนวโน้มร าค าทองคำค าดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,800-1,823 ดอลล าร์

ทั้งนี้ค าดร าค าทองคำจะปรับขึ้นทดสอบแนวต้ าน 1,833 ดอลล าร์ได้ในระยะถัดไป

หลังจากสามารถทะลุผ่ านแนวต้ าน 1,810 ดอลล าร์ซึ่งเป็นเส้นค่ าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันได้

ทองคำมีแนวต้ าน 1,823 ดอลล าร์ และ 1,833 ดอลล าร์

ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,800 ดอลล าร์ และ 1,790 ดอลล าร์