แ ม่นมาก เซี ยมซีบอ กโช ค เลือ กมา 1 แท่ง

เราอาจจะเคยเสี่ ยงด ว งจากเซียมซีกัน มาบ้ าง เมื่อไปทำบุญที่วัด ซึ่งการเสี่ ยงทายจากเซียมซีจะบอ กถึงด ว งชะต าของเรา

ว่าจะดีหรือจะมีโช คลาภเข้ามาหรือไม่ วันนี้เราเลยมีเซียมซีมาให้ได้เสี่ ยงด ว งกันไปเริ่มกันเลย

มองดู ภ า พเซียมซีจากนั้นก็เลือ กต ามหมายเลขที่ตรงกับวันเกิ ดตัวเอง ซึ่งบอ กเลยว่ามันค่อนข้างตรงมากทีเดียว

เอาล่ะถ้าอย ากจะรู้ว่าแม่นแค่ไหนก็ลองเลือ กหมายเลขเลย วันอาทิตย์ – จันทร์ 7 วันคุณเกิ ดวันไหน

หมายเลข 1

หากชอบการลงทุนแล้วหาผลตอบแทนจะทำให้มีความมั่งคั่ง และยิ่งทำงานหนักเท่าไหร่โอกาสที่ที่จะได้รับผลตอบแทนก็ยิ่งมีสูง

ด ว งของคุณนั้นจะค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่ าใจร้อนอย ากได้อะไรควรจะพย าย ามอ ย่ า งเต็มที่ ทางลัดไม่เคยทำให้ใครภูมิใจได้นะ

หมายเลข 2

หากเลือ กหมายเลขนี้ก็บ่งบอ กว่าการเงินดี งานดี ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ชีวิตอาจจะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆ

แต่การคอยแก้ไปทีละอย่ างจะทำให้แก้ได้ อาจจะมีทั้งคนดีและคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิต ซ่วงชีวิตบ างทีก็มีทุ ก ข์ มากสักหน่อยแต่ก็จะผ่ านไปได้

และด ว งมีเกณฑ์จะได้รับโช คด้วยนะ เป็นคนที่มีอำนาจวาสนาดี ควรหาเวลาไปทำบุญหน่อยจะเสริมบ ารมีให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

หมายเลข 3

ด ว ง ช ะ ต าของคุณกำลังดีขึ้นเรื่อยๆ และค่ าตอบแทน เงินทองต่างๆ จะข้ามาในชีวิตอย่ างสมเหตุสมผล ด้วยนิสัยแล้วเป็นคนใฝ่เรียนรู้

มักจะมีแนวคิดที่แตกต่าง ก็คือเวลาเสนอไอเดียอะไรก็จะแปลกสักหน่อย แถมบ างทีก็คิดลบมากกว่าบวกเสี ยด้วย

แต่ก็เป็นคนใจดีนะ คุณจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องของ ด ว งที่จะเทเงิน มาให้เท่าไหร่ แต่เงินที่ได้มานั้น มักจะมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นส่วน มาก

หมายเลข 4

สำหรับคนที่เลือ กหมายเลขนี้จะทำมาค้ าขา ยได้เก่ง หาเงินเก่ง แถมยังจะมีโ ชคเข้ามาเรื่อยๆ เลย มักจะมีความคิดแปลกๆ

มักจะทำอะไรไม่เหมือนกับคนอื่น บ างทีก็ต้องเจอ กับเรื่องที่ทำให้เหนื่อยบ้ าง แต่ก็เป็นคนที่มักจะเข้าใจคนอื่นได้ดี

แถมมักจะไว้ใจคนง่ายมากอีกด้ ว ย จิ ต ใ จมีความเข้มแข็ ง แต่เพราะความดีก็ทำ

คนที่ป อ ง ร้ า ยมักจะมาทำอะไรไม่ได้ เป็นคนที่ที่มีจังหวะชีวิ ตดี ไม่ชอบก้าวก่ายใคร แถมช่วงนี้ยังมีเกณฑ์จะถูก ราง วั ล อีกด้วย

หมายเลข 5

เป็นคนที่มีความโดดเด่นในด้านหน้าที่การงาน จะมีโช คดีๆ เข้ามาเสมอ จังหวะชี วิ ตจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ

บุคลิกดูเคร่งขรึมบ้ าง ออ กจะ ทุ ก ข์ สั ก หน่อยในบ างที

เจ้าระเบียบอีกด้วย จนบ างทีก็ทำให้รู้สึกว่าเป็นคนดุไปเลย ทำให้คนอื่นที่ไม่สนิทจริงๆ ไม่กล้าเข้ามาใกล้เลย แต่ลึกๆ แล้วเป็นคนนิสัยดีมากๆ

มักจะคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอเวลาจะทำอะไร บ างก็จนลำบ ากใจไปเอง

ฉะนั้นก็อย่ าใจดีเกินไป คุณจะได้ดีจากการเป็นน า ย ตั ว เ อ ง จงอย่ ายอมแพ้ต่ออุปสร รคใดๆ จะประสบผลสำเร็จ

หมายเลข 6

ช ะ ต าของคุณในช่วงนี้มีโอกาสจะได้บ้ าน ที่ดิน รวมถึงท รั พ ย์สินต่างๆ ที่ค าดหวังเอาไว้ นิสัยจะเป็นคนที่มีความอ ดทนสูงมากพอสมควร

มีพลังบ างอ ย่ า ง ซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งจะอ่อนโยน มาก ละเอียด รอบคอบ เวลาจะทำอะไรจะมีความรอบคอบเสมอ

ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ เพราะพ ย า ย า ม มาอ ย่ า งเต็มที่มากๆ ซึ่งสิ่งที่ได้รับมานั้นคุ้มมากเลยทีเดียว

หมายเลข 7

เหนื่อยหน่อยนะช่วงนี้ หากยังพอมีเวลาว่างก็ทำบุญสักหน่อยจะเสริมบ ารมีให้กับเองได้ดี และเพิ่มโอกาสให้มีโ ชคดีเข้ามา

มีเงินทองเข้ามามากมายอีกด้วย ข้อเสี ยของคุณคือมักจะเอาแต่ใจตัวเองมากไปสักหน่อย

ซึ่งมันไม่ค่อยส่งผลดีต่อตัวคุณเอง เบ าๆ ลงหน่อยอะไรมันจะดีขึ้น เพราะถ้าเป็นแบบนี้จะมีคน ห มั่ น ไ ส้

เอาได้ การงานค่อนข้างดีทีเดียวและมีโอกาสได้ลาภลอยจากงานที่ทำอีกด้วย

แต่ปีนี้บอ กเลยว่าคุณเหนื่อยมากแต่ในปีหน้าชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น อย่ าละทิ้งความพย าย ามและความรับผิ ดชอบก็พอ

ที่มา sabuyjaijung