วิธีทบทวนสิทธิ ม.40

‘ทบทวนสิทธิ ม.40’ ต้องโทร 1506 ไม่มีเมนูทบทวนในเว็บ www.sso.go.th

จากกรณีที่วันนี้ (1 ก.ย.64) เป็นวันแรกของการยื่น “ทบทวนสิทธิ”

เงินเยี ยวย าประกันสังค ม ม.40

หล ายคนอาจจะยังสับสนเกี่ยวกับวิธีการทบทวนสิทธิว่าต้องทำอย่ างไร?

เพร าะการทบทวนสิทธิในมาตรการนี้ ไม่ต้องเข้ าไปทำในเว็บไซต์

เพร าะไม่มีปุ่มกดทบทวนสิทธิบนหน้าเว็บ www.sso.go.th

แต่เป็นการให้โทรไปแจ้งทบทวนสิทธิได้ที่เบอร์ 1506 สายด่วนประกันสังค ม

ล่ าสุด.. ณ เวล า 13.30 น. ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่าเบอร์ 1506 ดังกล่ าว โทรไม่ติด

แม้จะกดโทรซ้ำๆ หล ายรอบ แต่ก็ยังโทรไม่ติดเช่ นเดิม

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ขอย้ำวิธี “ทบทวนสิทธิ” เงิ นเยี ยวย าประกันสังค มกันอีกครั้ง ทำแบบนี้!

โทรติดต่อหมายเลข 1506

หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังค มจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

เตรียม “บัตรประชาช น” เพื่อแจ้งเลขประจำตัว 13 หลักแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันตัวตน

อย่ างไรก็ต าม ทีมข่ าวฯ ได้ร วบร วมเบอร์โทรศัพท์สำนักงานประกันสังค ม

ประจำเขตต่างๆ ในกรุงเทพฯ และเบอร์สำนักงานประกันสังค มจังหวัดต่างๆ

ของพื้นที่สีแดงเข้มทั้ง 29 จังหวัด (ที่เข้ าเกณฑ์ได้รับเงิ นเยี ยวย า)

มาให้ทร าบกัน เผื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสอบถามเรื่องขอ “ทบทวนสิทธิ” ดังนี้

1. สำนักงานประกันสังค ม พื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประกันสังค ม สำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 0-2956-2345, สายด่วน 1506

สำนักงานประกันสังค ม กทม. พื้นที่ 1

(เขตดุสิต ป้อมปร าบศัตรูพ่าย พระนคร สัมพันธวงศ์) โทร. 0-2622-2500-17

สำนักงานประกันสังค ม กทม. พื้นที่ 2

(เขตจตุจักร ดอนเมือง บ างซื่อ บ างเขน หลักสี่) โทร. 0-2954-2577

สำนักงานประกันสังค ม กทม. พื้นที่ 3

(เขตดินแดง พญาไท ร าชเทวี ห้วยขวาง) โทร. 0-2248-4867, 0-2245-1220

สำนักงานประกันสังค ม กทม. พื้นที่ 4

(เขตบ างรัก ปทุมวัน) โทร. 0-2634-0180-95

สำนักงานประกันสังค ม กทม. พื้นที่ 5

(เขตคลองสาน ธนบุรี บ างกอกน้อย บ างกอกใหญ่ บ างพลัด) โทร. 0-2476-8787, 0-2476-9016, 0-2476-9982

สำนักงานประกันสังค ม กทม. พื้นที่ 6

(เขตตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บ างแค ภาษีเจริญ หนองแขม) โทร. 0-2455-8989

สำนักงานประกันสังค ม กทม. พื้นที่ 7

(เขตจอมทอง ทุ่งครุ บ างขุนเทียน บ างบอน ร าษฎร์บูรณะ) โทร. 0-2415-0995

สำนักงานประกันสังค ม กทม. พื้นที่ 8

(เขตบ างนา ประเวศ พระโขนง สวนหลวง) โทร. 0-2743-3690

สำนักงานประกันสังค ม กทม. พื้นที่ 9

(เขตคันนาย าว บ างกะปิ ลาดพร้ าว วังทองหล าง บึงกุ่ม) โทร. 0-2733-4115-8

สำนักงานประกันสังค ม กทม. พื้นที่ 10

(เขตคลองสามวา มีนบุรี ล าดกระบัง สะพานสูง หนองจอก สายไหม) โทร. 0-2517-9222

สำนักงานประกันสังค ม กทม. พื้นที่ 11

(เขตย านนาวา สาทร บ างคอแหลม) โทร. 0-2294-5958

สำนักงานประกันสังค ม กทม. พื้นที่ 12

(เขตวัฒนา คลองเตย) โทร. 02-311-5935-9, 02-311-6507-9, 02-311-6527-8

ข้อมูลจากbangkokbiznews