สภาพอากาสวันนี้ พายุฝนมาแน่

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือนทั่วไทยยังหนัก มรสุมถล่ม ระวังอั น ตร าย

วันที่ 4 ก.ย.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้ างหน้า

ร่องมรสุมพาดผ่ านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เข้ าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

กำลังปานกล างพัดปกคลุมทะเลอันด ามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดเชียงให ม่

เชียงร าย พะเย า น่าน ต าก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดเลย

อุดรธานี หนองค าย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกด าหาร

อำนาจเจริญ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารค าม ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ

และอุบลร าชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกล าง

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี

อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ร าชบุรี และนครปฐม อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดนครนายก

ปร าจีนบุรี จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ปัตต านี ยะล า และนร าธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลจากkhaosod