ส่องความเห็น เมื่อ 2 พระดัง ไลฟ์สดดึงคนชมเป็นล้ าน

ส่องเมนต์ชาวเน็ต เมื่อ 2 พระดัง ไลฟ์สดดึงคนชมเป็นล้ าน

จนแบรนด์ทั่วไทยเกาะกระแส แห่ร ายงานตัว

หลังจาก พระมหาไพรวัลย์ วัดสร้อยทอง ได้เปิดไลฟ์สดบรรย ายธรรมต่อเนื่องมานับสัปด าห์

กระทั่งสร้ างปร ากฏการณ์ คนชมไลฟ์พร้อมกันกว่า 2.1 แสนร าย เมื่อได้เชิญ

พระมหาสมปอง วัดสร้อยทอง มาร่ วมแบทเทิล บรรย ายธรรมะ

ปัจจุบันนี้มีคนเข้ าไปชมแล้วว่า 4 ล้ านครั้ง และแสดงความคิดเห็นหล ายแสนครั้ง

โดยมีกิมมิคให้ประชาช นมีส่วนร่ วม ในการร่ วมออกแบบโปสเตอร์งานอีกด้วย

การแบทเทิลร่ วมกันของ 2 พระมหาดัง แม้จะติดขัดในช่วงต้น

ทั้งเรื่องเวล าที่เลยไปกว่าที่ประกาศไว้ และเมื่อไลฟ์สดในช่วงแรก

ก็เจอกับปั ญ หาอินเตอร์เน็ต กระทั่งต้องไลฟ์ใหม่ ก็ไม่ทำให้ประชาช นห่างหาย

ยังคงร่ วมรับชมกันตลอด 2 ชั่วโมง 40 นาที

ในไลฟ์สด ยังได้มีการร่ วมสนทนากับ หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย

พิธีกรคนดังจากร ายการโหนกระแส ไปจนถึง น้าเน็ก ที่โทรเข้ ามาสอบถามเนื่องจากร ายการไลฟ์สดนั้น

คนชมได้หายไปจากร ายการที่ได้ทำปกติ

นอกจากประชาช นจะร่ วมเข้ าไปให้กำลังใจ ไหว้สาอย่ างเช่นทุกครั้งในการไลฟ์แล้ว

ยังได้มีสื่อและแบรนด์จำนวนมาก เข้ าไปฝากร้ านอย่ างต่อเนื่อง ทั้งห้ างสร รพสิ นค้ า

เครื่องสำอาง ร้ านหนังสือ ทั้งบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด,

Shopee, Lazada, Netflix, iQiYi, We TV, บ าร์บีคิว พล าซ่า

และสวนสย าม ที่พระมหาไพรวัลย์ ยังได้เอ่ยถึงในหล ายแบรนด์ด้วยอารมณ์ดี

กระทั่ง พระมหาไพรวัลย์ ได้กล่ าวในไลฟ์สดว่า จะส่งบิลไปเก็บเงิ นที่มาฝากร้ าน

ร วมไปถึงหล ายคนที่ออกมากล่ าวว่า ยังมีแบรนด์ใดที่ยังไม่เข้ าไปร ายงานตัวอีกบ้ าง

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้ไลฟ์สดแล้วนั้น ทำให้เทรนด์ #พระมหาไพรวัลย์ และ

#พระมหาสมปอง ติดเทรนด์อันดับ 1 และ 2 นานข้ ามคืน โดยมีคนเข้ าไปติดแท็กมากถึงกว่าล้ านครั้งในแต่ละแท็ก

โดยต่ างมีการนำเอาคลิปบ างช่วงบ างตอนของการไลฟ์สด มาเผ ยแพ ร่

ทั้งเสียงหัวเร าะและธรรมะของสองพระสงฆ์

อย่ างไรก็ต าม หล ายคนมองว่าการที่แบรนด์ต่ างๆ เข้ าไปคอมเมนต์กันเช่นนี้

เป็นการทำให้คอมเมนต์ของประชาช นคนธรรมด า ที่รับชมธรรมะมาหล ายครั้งนั้น


หายไป จนเสียบรรย ากาศ มีผู้ใช้ทวิตเตอร์บ างร าย ตั้งคำถามว่า “แบรนด์มาฟังธรรม หรืออย ากได้ฟรีมีเดีย”

บ างร ายก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า การที่พระสงฆ์ได้ออกมาไลฟ์สด

สอดแทรกธรรมะเช่นนี้ เป็นการช่วยให้คนรุ่นให ม่สนใจมากขึ้น และเข้ าถึงได้ง่าย เข้ ากับสื่อยุคให ม่

อย่ างไรก็ต าม เช้าวันนี้ เฟซบุ๊ก พระมหาไพรวัลย์ วรวณโณ ยังได้โพสต์แซวว่า

“อ่อ แล้วก็ไม่ลืมนะ พวกที่มาแอบข ายสิ นค้ า มาโปรโมทแบรนด์ตัวเองแบบเนียนๆ อ่ะ

เมื่อคืนอาตมาโดนตำหนิเยอะมาก ไม่ได้อ่านคอมเม้นต์ของเหล่ าญาติโยมชาวจ็อกเลย

ก็พร้อมเพย์นะ 0800668629 บุญอ่ะทำบ้ าง จะมาเนียนใช้พื้นที่ฟรีไม่ได้นะ สภาพพพพพ”

“ไม่เกรงใจอาตมา ก็เกรงใจช่อง เกรงใจแบรนด์ของตัวเองบ้าง สภาพพพ

แต่ละคอมเม้นต์ เหมือนเก็บกดมาจากการโดนผู้บริหารฉอดให้ทำยอดนะ โยมนะ”

ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็ได้เข้ ามาคอมเมนต์ยังได้แชร์ไป และว่าได้ร่ วมบุญครั้งนี้แล้วด้วย