เตือนมรสุ มถล่มทั่วไท ยฝนหนัก

สภาพ อากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือนมรสุมถล่มทั่วไทย ฝนหนัก กทม.ก็โดน

สภาพ อากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือนมรสุมถล่มทั่วไทย อีสาน-ตะวันออก โดนเต็ม ๆ

ฝนตกหนักร้อยละ 80 ของพื้นที่ เสี่ยงท่วมฉับพลัน-น้ำป่าหล าก

อนึ่ง พายุโซนร้อน “โกนเซิน” (CONSON) ที่ปกคลุมบริเว ณตอนกล างของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวไป

ทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในฃ่วงวันที่ 9-10 กันย ายน 2564

ขณะที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวล า 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดเชียงราย พะเย า น่าน

แพร่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลภาพ

ขอบคุณข้อมูล khaosod