ร าค าทองวันนี้ขยั บขึ้นอีก

ร าค าทองวันนี้ สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 7 กันย ายน 2564 (ครั้งที่ 1) เพิ่มขึ้น 50 บ าท

ทองคำแท่งขายออก 28,100 บ. ทองคำรูปพรรณขายออก 28,600 บ าท

ร าค าทองวันนี้ สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 7 กันย ายน 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อเวล า 09.25 น. เพิ่มขึ้น 50 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 28,000.00 บ าท

ขายออก บ าทละ 28,100.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,500.24 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,600.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 6 กันย ายน 2564 สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขาย 2 ครั้ง ร าค าคงที่

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 27,950.00 บ าท ขายออกบ าทละ 28,050.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,439.60 บ าท ขายออกบ าทละ 28,550.00 บ าท

ตล าดทองคำนิวยอร์กปิดทำการวันจันทร์ที่ 6 ก.ย.เนื่องในวันแร งงานของสหรั ฐ

ขอบคุณข้อมูล thansettakij