เตือน57จว ฝนถล่ มยับ

สภาพ อากาศวันนี้ ทั่วไทยมีฝน ถล่ม 57 จว. ระวังอันตร าย “น้ำท่วม-น้ำป่า”

ทั่วไทยมีฝน ตกหนักหล ายพื้นที่-หนักม ากบ างแห่งใน “ภาคอีส านตอนล่ าง-กล าง-ตะวันออก”

เตือนประชาช นทุกภาคระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก-สะสม อาจเกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหล าก

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง

และมีฝนตกหนักหล ายพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักม ากบ างแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ภาคกล าง

และภาคตะวันออก เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่ านภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเว ณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแร งขึ้น ขอให้ประชาช นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ ยงภั ยภาคแหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี

สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธย า นครปฐม กาญจนบุรี ร าชบุรี สมุทรสงคร าม และสมุทรส าคร

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดนครนา ยก ปร าจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทร า ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ขอบคุณข้อมูล thairath