ร าค าทองลดฮวบ

ร าค าทองวันนี้ (8 ก.ย.) ปรับร าค าลง 100 บ าท เมื่อเปรียบเทียบกับร าค าปิดวานนี้ (7 ก.ย.)

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับม าอยู่ที่บ าทละ 28,450 บ าท อ้างอิงข้อมูลล่ าสุดจากสม าค มค้ าทองคำ

ที่เผยแพ ร่ผ่ านทางเว็บไซต์ เมื่อเวล า 9:23 น. ที่ผ่ านม า

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,850 บ าท ขายออก 27,950 บ าท ต ามประกาศครั้งล่ าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,348.64 บ าท และขายออกที่ร าค า 28,450 บ าท

ทั้งนี้ ในส่วนของร าค าทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 1,798.50 ดอลล าร์ต่อออนซ์

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 8 ก.ย. 2564

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 27,850 บ าท

• ขายออก บ าทละ 27,950 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 27,348.64 บ าท

• ขายออก บ าทละ 28,450 บ าท

ขอบคุณข้อมูล prachachat