10อาชีพสร้ างร ายได้ทุนน้อยก็รว ยได้

ทุกคน “ อย ากร วย ” แต่ในทางตรงข้าม “เร าก็ไม่อย ากลงทุนเยอะ” ยิ่งยุคนี้การลงทุนอะไรสักอย่ างต้องคิดหน้า

คิดหลังให้ดี กำลังซื้อของคนไม่เหมือนเดิม จะไปลงทุนหนักๆ ก็อาจจะเสี่ ยงเกินไป www.ThaiSMEsCenter.com

จึงจัดให้กับ 10 อาชีพที่ไม่ต้องลงทุนเยอะแต่รว ยได้ มีอะไรบ้ างลองไปดูกัน

1. ขายลู กชิ้นปิ้ง/ลู กชิ้นทอด

เริ่มต้นกันที่ลู กชิ้นทอดที่เร าเชื่อว่าน่าจะขายง่ายและขายดีที่สุด ถ้างบลงทุนเร าไม่ม าก ไม่จำเป็นต้องเปิ ดร้ านใหญ่

วัตถุดิบครั้งแรกไม่ต้องเยอะ อาจจะเริ่มซื้อลู กชิ้นในงบประม าณ 1,000 -2,000 บ าท เครื่องปรุงทำน้ำจิ้ม 500 บ าท

ถุงใส่ลู กชิ้น 200 บ าท อาจมีผักสดสัก 200 บ าท รวมค่ าใช้เบ็ดเสร็จไม่เกิน 3,000 บ าท

ขายไม้ละ 10 บ าท X 250 ไม้ = 2,500 บ าท ขาย

2. กล้วยทอด /มันทอด / ถั่วทอด / ข้าวโพดต้ม

ถ้าบอกว่าลู กชิ้นปิ้งมีเยอะเกินไป เดินไปไหนก็เจอ ลองเปลี่ยนความคิดม าขายอะไรที่บ้ านๆ ง่ายๆ แต่ไม่เคยตกยุคสมัย

เมนูอย่ างกล้วยทอด มันทอด ถั่วทอด ข้าวโพดต้ม ขายดีทุกตล าดนัดด้วย อย่ างข้าวโพดต้มมีให้เลือกตั้งแต่ฝักละ

10 บ าทหรือขายเป็นกองละ 3 ฝัก (กองละ 20 บ าท) หรือจะเป็นถั่วทอดที่เป็นอาหารกินเล่นทานเล่นได้

อย่ างเพลินๆ หรือแ ม้แต่กล้วยทอดก็ขายดีไม่แพ้กัน

3. เปิ ดท้ายขายของ

ในบ้ านเร านั้นมีตล าดนัดอยู่ม ากม ายแต่การทำงานประจำแล้วก็ทำให้ไม่มีเวล าไปเช่าล็อ คขายของที่ต้อง

เสี ยร ายเดือน ส่วนใหญ่ก็เลือกใช้การเปิ ดท้ายขายของตามตล าดนัดที่เสี ยค่ าพื้นที่เป็นร ายวัน แต่คำถามก็คือว่า

จะขายอะไร ยุคนี้คงไม่มีอะไรดีกว่าของกิน พวกน้ำ ขนม อาหาร น่าจะขายดีที่สุด เพร าะไม่ว่าเศรษฐกิจเป็นอย่ าง

ไรคนเร าก็ยังต้องหาของกินให้มีแ รงทำงานกันเหมือนเดิม

4. ขายหมูสะเต๊ะ

อาหารทานเล่นอย่ างหมูสะเต๊ะก็น่าสนใจม าก สีสันหน้าตาถือว่าถูกใจคนไทยและสังเกตว่าจะมีขายแทบทุกพื้นที่

การลงทุนหลักๆ คือเตาปิ้งย่ างตัวละประม าณ 300-400 บ าท เนื้อหมู กิโลกรัมละประม าณ 150 บ าท

กะทิ ผงกระหรี่ แตงกวา พริก ถั่วลิสง

5. เก็บของเก่าขาย

อาชีพนี้อาจไม่ต้องลงทุนม ากแต่อาจต้องลงแร งเยอะและมีความอดทนสูงม ากหล ายคนที่ยึดอาชีพนี้เป็นประจำ

ก็สร้ างร ายได้ดีเลี้ยงครอบครัวได้ โดยร าค าของเก่าก็น่าสนใจ อย่ างหนังสือพิมพ์เก่ากิโลกรัมละ 10 บ าท

ขวดเบียร์กิโลกรัมละ 10-14 บ าท กระป๋องโค้กกิโลกรัมละ 38 บ าท พล าสติก(ขวดน้ำ) กิโลกรัมละ 15 บ าท เป็นต้น

6. ขายหมูปิ้ง

อุปกรณ์ในการขายหมูปิ้งหลักๆคือ เตาย่ าง , โต๊ะวางหรือรถเข็น จุดเด่นของการขายหมูปิ้งคือใช้พื้นที่น้อยโต๊ะตัวเดียว

ก็เพียงพ อเปิ ดร้ านได้ ทำเลก็ทั่วไปทั้งหน้าบ้ านตัวเอง ตล าดนัด ป้ายรถเมล์ ริมถนนต่างๆ ต้นทุนอุปกรณ์เบื้องต้น

เช่ น หม้อนึ่งร าค าประม าณ 120-200 บ าท หวดนึ่งข้าวเหนียวร าค าประม าณ 20-100 บ าท แล้วแต่ขนาด

และรุ่น กระติกเก็บข้าวเหนียว ใช้เป็นกระติกน้ำแข็งทั่วไปครับ ร าค าประม าณ 400-700 บ าท

ถุงใส่ข้าวเหนียวและหมูปิ้ง ถ้าเป็นถุงใส่ข้าวเหนียว

7. ร้ านข้าวไข่เจียว

ยุคนี้คนส่วนใหญ่เน้นประหยัด เน้นง่าย กินให้อิ่ม กินให้ง่าย ไม่ต้องจ่ายแพง ซึ่งร้ านข้าวไข่เจียวตอบโจทย์ชัดเจน

อุปกรณ์ก็ไม่ม ากโต๊ะ 1 ตัว เตาแก๊ส จาน (แบบใช้แล้วทิ้ง) วัตถุดิบสำหรับผสมไข่เจียว (หมูบด , ปูอัด , หมูยอ ฯลฯ)

และข้าว กับไข่ ข้าว 1 ถังเอาแบบดีร าค า ถังละ 450 หุงได้หล ายรอบ ไข่เบอร์ 1 แผงละ 95 บ าท (30ใบ)

8. ร้ านสเต๊ก

หล ายคนบอกว่าเปิ ดร้ านสเต๊กต้องใช้เงิ นทุนเยอะ แต่ขอบอกเลยว่า “ยุคนี้ไม่ใช่” สมัยนี้เปิ ดร้ านสเต๊กไม่ต้อง

ใช้ทุนม าก อย่ างแฟรนไชส์ “นาเนียสเต๊ก” ที่เขาไม่คิดค่ าแฟรนไชส์ ค่ าใช้จ่ายในการลงทุนตามจริง มีอุปกรณ์อะไร

ก็เอาม าใช้ได้เลย หรือถ้าบอกว่าไม่มีอะไรเลยแต่ อย ากเปิ ดร้ าน งบเบื้องต้นก็ไม่เกิน 25,000

9. ร้ านกระเพร า 20 บ าท

ไม่รู้จะกินอะไร ก็ต้องข้าวกระเพร า หล ายคนบอกนี่คือเมนูที่ฮิตม ากที่สุดของคนไทย ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ร้ าน

อาหารตามสั่งแต่ตามตล าดนัดเร าก็เห็นร้ าน ร้ านกระเพร า 20 บ าท ที่ภายในร้ านก็มีแค่กระเพร าหมูสับปรุง

เสร็จใส่ถาดไว้ กับไข่ดาวที่ทอดแล้วใส่ถาดไว้เช่ นกัน และข้าวสวยหุงพร้อมรับประทาน ลู กค้ าม าถึงก็เลือกว่าจะ

เอากระเพร าร าดข้าวแบบใส่ไข่ดาวหรือไม่ใส่ไข่ดาว ร าค า กระเพร าร าดข้าว 20 บ าท เพิ่มไข่ดาว 5 บ าท


10. ชานมไข่มุก/น้ำปั่น/กาแฟ/น้ำผลไม้

หล ายคนอาจมองว่าลงทุน ร้ านเครื่องดื่มยุ่งย ากใช้เงิ นเยอะแต่ขอบอกเลยว่ายุคนี้ง่ายกว่าที่คิดแถมยังไม่ต้อง

ใช้เงิ นทุนเริ่มต้นม ากม าย อย่ าง แฟรนไชส์ ชอบชา ที่จับมือกับสถาบันการเงิ นให้คนลงทุนส าม ารถผ่อน

บัตรเครดิต 0% ได้นานสูงสุด 6 เดือน ก็ทำให้ลดต้นทุนในการเริ่มต้นได้ม ากขึ้น หรือแฟรนไชส์ โนมิชา ที่ใช้งบ

ในการลงทุนเริ่มต้น 29,999 บ าทก็ถือว่าไม่แพงแต่ผลตอบแทนเกินคุ้ม

ขอบคุณข้อมูล thaismescenter