10ต้นไม้มงคลกับความเชื่ อ

คนไทยกับความเชื่ อนับเป็นของคู่กัน ซึ่งต้นไม้ ม ง ค ล จะยังเป็นสินค้ าที่ ข า ย ได้เรื่อยๆ ยิ่ งในช่วงนี้

ที่คนส่วนใหญ่ต้องอยู่กับบ้ าน ง า น อ ดิเรกจึงเป็น ก า ร แต่งบ้ านไม่ว่าจะภายใน หรือ ภายนอ ก

1 กวักมรกต เชื่ อว่า ถ้าใครปลู กจนเหง้าใหญ่ ออกดอก คนปลู กจะมี โ ช ค ใหญ่

2 ว่านเศรษฐีเรือนใน เชื่ อว่า ป้องกันอันตรายจาก ไ ส ย ศ า ส ต ร์ มนต์ดำ และเป็นว่านแห่ง โ ช ค ลาภ

3 กวนอิม เ ชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เรียกความร่ำ ร ว ย และช่วยให้คนในบ้ านสุขภาพ แ ข็ ง แ ร ง

4 วาสนา เชื่ อว่า มีความเป็นสิริ ม ง ค ล หากบ้ านไหนปลู กแล้วมีดอก คนในบ้ านจะได้ โ ช ค ใหญ่

5 ศุภ โ ช ค เป็นไม้ ม ง ค ล ช่วยดูดเงิ นดูดทอง หากปลู กไว้จะเรียกเงิ นเรียกทอง มั่งคั่งร่ำ ร ว ย

6 เงิ นไหลมา เป็นไม้เถาย าว เชื่ อว่าปลู กไว้แล้วเงิ นจะไหลเข้าบ้ าน

7 ว่าน ร ว ย ไม่เลิก เชื่ อว่าบ้ านไหนปลู กไว้เจ้าของจะมี โ ช ค ลาภมาถึงมือแบบฉับไว

8 ว่าน ร ว ย ล้นฟ้า หรือเขียวหมื่นปี เชื่ อว่าปลู กไว้จะช่วยเสริมสิริ ม ง ค ล ให้แก่ผู้ปลู ก เมตต ามหานิยม

9 นางกวัก ช่วยกวักเงิ นกวักทองเข้าบ้ าน

10 ใบเงิ น เชื่ อว่า จะนำความ โ ช ค ดีมาให้แก่คนในบ้ าน และช่วยเพิ่มพลังบวกให้แ ก่คนในบ้ าน

แต่อย่ างไรก็ต ามเป็นเพียงความเชื่ อส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดใช้วิจาร ณญาณ และควบคู่กับ ก า ร ขยันทำ ง า น ด้วยนะจ๊ะ

ข้อมูล sangkomonline