4ร าศีด วงกำลัง คลี่คล ายย้ ายไปในทางที่ดี

4 ร าศี ต่อไปนี้ ดว งกำลัง คลี่คล าย ย้ ายไปในทางที่ดี ปัญ หาต่างๆ กำลังจะหมดไป

ทุกช่วงเวล าของชี วิต มีทุกข์ก็ต้องมีสุช ไม่มีใครทุกข์ได้ตลอด เดียวกันไม่มีใครยิ้มได้ตลอด ขอแค่เร ารู้จักตั้งรับทุกความรู้สึก

พร้อมจัดการได้อย่ างมีสติ แต่สำหรับ ร าศีต่างๆ ต่อไปนี้ ที่อาจจะทุกข์ ม าม าก ทุ กข์ม านาน มีข่าวดีกำลังม า

ขอให้อดทนรอ ดว งกำลังจะเปิดทาง สาดแสงทอง ส่องความทุกข์ อันมืดมน ให้ดับไป ดว งกำลังจะคลี่คล าย จากร้ ายกล ายเป็นดี

ร าศีมังกร (16 ม.ค. – 12 ก.พ.)

การงาน มีความกังวลเรื่องงานม ากในช่วงนี้ องค์กรกำลังสั่นคลอน ไม่มีความมั่นคง อาจมีเกณฑ์ล าออกจากงาน ในช่วงนี้

การเงิ น ห นี้สิ นจะผ่ านพ้นไปด้วยดี หรือคนที่มีห นี้จะเคลียร์ได้อย่ างสบ ายๆ

ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

การงาน งานด้านวงการบันเทิง บริการ ร้ านอาหาร กำลังไปได้ดี หรืองานที่ใช้ความส าม ารถเฉพาะทางจะปังปุริเย่

การเงิ น ได้โชคแบบไม่คาดฝัน มีล าภทางการเงิ น หรือได้รับการช่วยเหลือทางการเงิ นที่ดีม าก

ร าศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

การงาน ช่วงนี้จะประสบความสำเร็จในทุกด้าน อาชีพงานบริการ การท่องเที่ยวกำลังไปได้ดี

ธุรกิจส่วนตัวด้านนำเข้า จะให้ผลตอบแทนที่ดี

การเงิ น มีร ายได้ม ากขึ้น มีเงิ นเข้าม าม าก มีเกณฑ์ได้มรดกตกทอด

ร าศีพิจิก (17 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

การงาน ประสบความสำเร็จเรื่องงาน หรือธุรกิจภายในครอบครัวจะร่ำรว ย ทำแล้วดี คนรัก

เพื่อน หรือเจ้านา ยที่รักจะให้การสนับสนุนในทุกด้าน

การเงิ น ทำบุญเยอะๆ จะช่วยให้ดว งการเงิ นดีขึ้นทันต า