ร าค าทองคำวันนี้

ร าค าทองวันนี้ สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 10 กันย ายน 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อเวล า 09.27 น. เพิ่มขึ้น 50 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 27,750.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 27,850.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,257.68 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,350.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564 สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขาย 2 ครั้ง ร าค าลดลง 150 บ าท

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 27,700.00 บ าท ขายออกบ าทละ 27,800.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,197.04 บ าท ขายออกบ าทละ 28,300.00 บ าท

สัญญาทองคำตล าดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (9 ก.ย.) โดยได้ปัจจั ยบวกจากการอ่อนค่ าของสกุลเงินดอลล าร์

ซึ่งช่วยหนุนร าค าทองคำดีดตัวขึ้นมายืนที่ระดับ 1,800 ดอลล าร์ได้อีกครั้ง

หลังร าค าร่วงหลุดจากระดับดังกล่ าวติดต่อกันเป็นเวล า 2 วันก่อนหน้านี้