ทอดง่ ายนิดเดียวไม่ต้ องใช้น้ำมัน

อ้าว ที่จริงเขาทอดกันแบบนี้ รู้ งี้ ทำตั้งนานแล้ว

ทอดง่ายม ากรู้อย่ างนี้ทำตั้งนานแล้ว ที่แท้ใช้แค่น้ำเปล่ า

ก่อนหน้าม านี้ เชื่อว่าหล ายๆคนน่าจะทอดกุนเชียงด้วยน้ำมันม าตลอด ซึ่งไม่ได้หม ายถึงว่าเป็นการผิ ดแต่อย่ างใด

แต่วันนี้สังค มออนไลน์มีวิธีที่ดีกว่าการใช้ นํ้ามัน นั่นก็คือการทอดในน้ำเปล่ านั่นเอง

ซึ่งการทอดในน้ำเปล่ าจะช่วยลดในเรื่องความมัน และ เรื่องของกุนเชียงไหม้ได้เป็นอย่ างดีเลยทีเดียว ม าดูวิธีกันได้เลยค่ะ

วิธีทอดกุนเชียงในน้ำเปล่ า

อันดั บแรกให้เริ่มจากตั้งกระทะ ใส่น้ำ แล้วรอให้น้ำเดือด

จากนั้นก็หั่นกุนเชียงเตรียมไว้ เมื่อน้ำเดือดได้ที่ ก็ใส่กุนเชียงที่หั่นไว้ลงไป

รอจนน้ำงวด จะเริ่มเห็นว่าน้ำในกระทะทอดเริ่มจะหมดแล้ว

กลิ่นเริ่มหอมละ

เมื่อน้ำงวด ก็ทอดและคนต่อไปเรื่อยๆ จนเห็นว่ามีน้ำมันออกม าจากกุนเชียง

เมื่อน้ำมันออกม าแล้ว ก็แสดงว่ากุนเชียงสุกได้ที่แล้ว ให้ตักขึ้นสะเด็ดน้ำมัน แล้วเตรี ยมเสิร์ฟได้เลย

นีเป็นวิธีการทอดกุนเชียงที่ถูกต้อง อีกหนึ่งวิธีที่หล ายคนก็คงไม่เคยรู้ม าก่อน และคงจะทอดด้วยน้ำมันม าตลอด

รู้อย่ างนี้แล้ว ต่อไปก็ใช้แค่น้ำในการทอดกุนเชียงได้เลย

เรียบเรียงโดย สังค มออนไลน์

ไอเดียจาก bitcoretech