10ต้นไม้มงคลใบรูปหั วใ จ

10 ต้นไม้ใบรูปหัวใจ ไม้ประดั บมงคล ใบน่ารักแถมน่าปลู ก

รวม ต้นไม้ใบรูปหัวใจ ไม้ประดับมงคลสุดน่ารัก ไว้ปลู กตกแต่งบ้าน จะนำไปวางมุมไหนของห้องก็ดูดี

ส าม ารถปลู กในกระถางตั้งพื้นและกระถางแบบแขวน พร้อมวิธีปลู กและการดูแลให้แตกยอด ออกใบสวยงาม

ต้นไม้ใบรูปหัวใจ

ปกติจะคุ้นต ากันดีกับใบไม้ที่มีโคนมน ปล ายใบแหลม ซึ่งจริง ๆ แล้วรูปทรงของใบไม้มีม ากม ายเกิน 10 แบบเลยทีเดียว

วันนี้เร าจะเอาใจคนรักต้นไม้และกำลังหาต้นไม้น่ารัก ๆ ไว้จัดสวน หรือปลู กในบ้าน ด้วย 10 ต้นไม้ใบรูปหัวใจ (Cordate)

สุดน่ารัก ลักษณะเด่นคือ โคนใบเว้า แผ่นใบกว้าง และปล ายใบแหลม แต่ถ้าหากใบทรงหัวใจแต่กลับหัวจะเรียกว่า

รูปหัวใจกลับ (Obcordate) นั่นเอง ส่วนจะมีต้นอะไรบ้าง ต ามไปดูกันเลย

1. หัวใจเศรษฐี

2. โฮย่าใบรูปหัวใจ

3. สายป่านดวงใจ

4. พลูหัวใจแนบ

5. เดฟหัวใจ

6. ฟิโลเดนดรอนก้านแบน

7. เฟิร์นใบหัวใจ

8. ฟิโลเดนดรอนใบหัวใจ

9. ไซคล าเมน

10. พลูด่าง

ข้อมูล kapook