ฝนถล่ มอีส าน

สภาพ อากาศวันนี้ ฤทธิ์ “โกนเซิน” ฝนถล่ม “อีสาน” 16 จว.ระวังจมบ าดาล

“อีสาน” ฝนหนักถึงหนักมากบ างพื้นที่ “เหนือ-ตะวันออก-ใต้ฝั่งตะวันตก” ฝนตกหนักบ างแห่ง เตือนประชาช น

ระวังน้ำท่วม-น้ำป่า “อ่าวไทย-อันดามัน” คลื่นสูง 2-3 เมตร บริเว ณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 3 เมตร

ขอชาวเรือระมัดระวัง-เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเว ณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างพื้นที่ ส่วนภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักบ างแห่ง

ขอให้ประชาช นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ ยงภั ยบริเว ณดังกล่ าว ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลั นและน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแ รง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

และอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

และเรือเล็กบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 14 กันย ายน 2564

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ บริเว ณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี

พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และร าชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ขอบคุณข้อมูล thairath