ร าค าทองวันนี้ลดฮ วบ

ร าค าทองวันนี้ สม าค มค้ าทองคำ ประกาศร าค าขายประจำวันที่ 13 กันย ายน 2564 (ครั้งที่ 1)

เมื่อเวล า 09.26 น. ลดลง 50 บ าท

ทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 27,650.00 บ าท

ขายออกบ าทละ 27,750.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 27,151.56 บ าท

ขายออกบ าทละ 28,250.00 บ าท

ร าค าทอง ประจำวันที่ 11 กันย ายน 2564 สม าค มค้าทองคำ ประกาศ ร าค าขาย 1 ครั้ง ร าค าลดลง 50 บ าท

ทองคำแท่งรับซื้อบ าทละ 27,700.00 บ าท ขายออกบ าทละ 27,800.00 บ าท

ทองคำรูปพรรณรับซื้อบ าทละ 27,197.04 บ าท ขายออกบ าทละ 28,300.00 บ าท

สัญญาทองคำตล าดนิวยอร์กปิดลดลงเมื่อวันศุกร์(10 ก.ย.) โดยยังคงปิดตล าดที่ระดับต่ำกว่า 1,800 ดอลล าร์/ออนซ์

เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลล าร์ยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตล าด

ทั้งนี้ สัญญาทองคำตล าด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 7.9 ดอลล าร์

หรือ 0.44% ปิดที่ 1,792.1 ดอลล าร์/ออนซ์ และร่วงลงม ากกว่า 2% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่ านม า