5ร าศีรอเล ย ปังกว่ านี้ไม่มีอีกแล้ว

ดวงพุ่งไปไกล พุ่งไว สูงปรี๊ด เงิ นทองกอง สูงเสียดฟ้า

ดวงการเ งินปัง ดวงราศีต่อไปนี้ ไม่มีใครเกิน โดยเฉพาะด้านการเงิ น เงิ นดี รายได้มาก พาขึ้นทะยานสู่ที่สูง

เรียกได้ว่าการเงิ นไหลเข้า ไหลมาเทมา เหมือนน้ำท่วม แต่แทนที่จะเดือดร้อนแต่กีใจ เพราะเป็นเงิ นที่ไหลเข้าไม่หยุด

ยิ่งเข้า ยิ่งสูง กองท่วมหัว ส่งให้ไปยังจุดสูงสุดของการเงิ น

ราศีพิจิก (17 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

การเงิ น มีโอกาสรว ย รว ยจากการงาน และโช คล าภ

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

การเงิ น ค่ าใช้จ่ายที่มีปัญ หาจะได้รับความช่วยเหลือดี

ราศีเมถุน (14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

การเงิ น เ งินเทวดากำลังมาช่วยเหลือให้ผ่านไปได้ หมายถึงมีเกณฑ์ถูกหวยนั่นเอง

ราศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

การเงิ น ปรับแผนการใช้เงิ นให้ดี ลดภาระความฟุ่มเฟื อยที่ไม่จำเป็นลง

ราศีมังกร (16 ม.ค. – 12 ก.พ.)

การเ งิน ห นี้สิ นจะผ่ านพ้นไปด้วยดี หรือคนที่มีห นี้จะเคลี ยร์ได้อย่ างสบ ายๆ