ทั่วไท ยฝนเพิ่ ม ตกหนั กบ างแห่ง

ทั่วไทยฝนเพิ่ม ตกหนักบ างแห่ง บริเว ณ “ภาคอีสาน-กล าง-ตะวันออก-ใต้ฝั่งตะวันตก” ขอประชาช นพื้นที่เสี่ ยงภั ย

ระวังอันตร ายจากน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหล าก คลื่นลมบริเว ณ “อ่าวไทย-อันดามัน”

มีกำลังอ่อนลง “อ่าวไทย” คลื่นสูง 1 เมตร “อันดามัน” คลื่นสูง 1-2 เมตร ขอชาวเรือระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่ านภาคเหนือตอนล่ าง

ภาคกล าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย

มีกำลังปานกล าง ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาช นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ ยงภั ยบริเว ณดังกล่ าว

ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

และอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดนครนา ยก

ปร าจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ขอบคุณข้อมูล thairath