หอบเ งินเหรี ยญซื้อทอง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่โซเชียลเข้ามาแสดงความเห็น และให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลัง

มีผู้ใช้เฟสบุ๊คร ายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เรื่องร าวผ่ านกลุ่ม หลังนำเ งินเหรี ยญเกือบสองแสนบ าทไปซื้อทองคำ

และได้เจอกับพนักงานร้ านที่เต็มใจบริการ ทั้งนี้ผู้ใช้เฟสบุ๊คดังกล่ าวยังได้ระบุข้อความว่า

วันนี้ได้นำเห รียญมาซื้อทองกับห้างทองเยาวร าชกรุงเทพ ส าขาโลตัสสมุทรปร าการ เป็นเหรียญจำนวน 188,894 บ าท

พนักงานงานยินดีรับเหรี ยญที่มาซื้อทองโดยไม่ปฏิเสธแถมบริการดีมากครับ

หอบเ งินเหรี ยญเกือบ 2 แสน

พนักงานดีมากๆๆ

หลังเรื่องร าวดังกล่ าวถูกเผยแพ ร่ออกไปทำโซเชียลเข้ามาแส ดงความเห็นกันเป็นจำนวนม าก

ขอบคุณที่ม าจาก เฟสบุ๊ค ย้ง นิพนธ์

เรียบเรียงโดย siamtopic