บอกล าความจนหลังจ ากร างวัลที่1ม าเยือน

ผ่ านไปแล้วสำหรับการประกาศผลสล ากกินแบ่งรั ฐบาล ประจำวันที่ 16 กันย ายน 2564

ร างวัลที่ 1 ออกหม ายเลข 070935 ส่วนร างวัล เลขหน้า 3 ตัว ออกหม ายเลข 817 และ 609

ร างวัลเลขท้าย 3 ตัว ออกหม ายเลข 007 และ 379 ขณะที่ร างวัลเลขท้าย 2 ตัว ออกหม ายเลข 90

ล่ าสุดในโลกออนไลน์มีร ายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Runjuan Taing ได้โพสต์ภาพ คุณป้าท่านหนึ่ง

ซึ่งเป็นผู้ถูกร างวัลที่ 1 โดยระบุว่า ร างวัลที่1 แตก บ้านโคกสะอาด ต.ปังกู อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

6000000บาท ท่ามกล างชาวโซเชี ยลที่ม าร่วมแส ดงความคิดเห็นยินดี

ยินดีด้วยจ้า

ภาพจาก Runjuan Taing

ภาพจาก Runjuan Taing

เรียบเรียงโดย siamtopic