พายุจ่อเข้ าเวียดน ามทำไท ยฝนต กหนัก

ไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองในทุกภาค โดยตกหนักบ างพื้นที่ในภาคอีสานและตะวันออก

ขณะที่พายุจ่อเคลื่อนตัวเข้าเวียดนาม ส่งผลในไทยมีฝนเพิ่มขึ้นต ามไปด้วย

วันที่ 19 ก.ย. 2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อน

พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิ ดขึ้น

โดยมีฝนตกหนักบ างแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร

และอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ส่วนบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแ รงบริเว ณทะเลจีนใต้ตอนกล าง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแ รงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อน

และเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกล างในช่วงวันที่ 19-20 ก.ย. 64 ส่งผลให้ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักม ากบ างแห่ง

ขณะที่ในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีน้อย

พายุจ่อเข้าเวียดนาม

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง ส่วนม ากบริเว ณจังหวัดพังงา

กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประม าณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม./ชม.