กรมอุตุนิยมวิทย าพย ากรณ์อากาศ 7วันข้างหน้า

กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 18-24 กันย ายน 2564 โดยระบุว่า

ในช่วงวันที่ 18-19 กันย ายน 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง

สำหรับช่วงวันที่ 20-24 กันย ายน 2564 ร่องมรสุมพาดผ่ านภาคเหนือตอนล่ าง ภาคกล าง ภาคตะวันออก

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแ รงขึ้น ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามั น

ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแ รงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง

ส่วนคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแ รงขึ้น โดยบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรส่วนบริเว ณอ่าวไทยตอนล่ างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแร งบริเว ณทะเลจีนใต้ตอนกล าง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแ รงขึ้นเป็นพายุหมุน

เขตร้อน และเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกล างในช่วงวันที่ 19-21 กันย ายน 2564

ส่งผลให้บริเว ณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง

ข้อควรระวั ง ในช่วงวันที่ 19-24 กันย ายน 2564 ขอให้ประชาช นที่อาศัยอยู่บริเว ณพื้นที่เสี่ ยงภั ยในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวั งอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหล ากได้

สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมั ดระวั ง โดยหลีกเ ลี่ยงบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 18-20 กันย ายน 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 21-24 กันย ายน 2564

และมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 19-24 กันย ายน 2564 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง

ภาคกล าง

ในช่วงวันที่ 18-19 กันย ายน 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 20-24 กันย ายน 2564

มีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ภาคตะวันออก

ในช่วงวันที่ 18-19 กันย ายน 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 20-24 กันย ายน 2564

มีฝนฟ้าคะนอง 70-80% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

ในช่วงวันที่ 18-19 กันย ายน 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 20-24 กันย ายน 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

ในช่วงวันที่ 18-19 กันย ายน 2564 ฝนฟ้าคะนอง 20-40% ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 20-24 กันย ายน 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่งถึงหนักมากบ างแห่ง

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเ ร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงวันที่ 18-19 กันย ายน 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 20-40% ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 20-24 กันย ายน 2564

มีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบ างแห่ง

ข้อมูลkiddpan