ทั่วไท ยฝนตกเพิ่ม ตกหนักม ากบ างพื้นที่

ทั่วไทยฝนเพิ่ม “ภาคกล าง-ตะวันออก-กทม.” ตกหนักมาก ส่วน “ภาคเหนือ-อีสาน-ใต้” ตกหนักบ างแห่ง

เตือนประชาช นระวังอันตร ายจากฝนตกหนัก-สะสม อาจเ กิดน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหล าก “อ่าวไทย-อันดามัน”

คลื่นลมปานกล าง สูง 1-2 เมตร ขอชาวเรือระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเว ณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น

โดยมีฝนตกหนักมากบ างพื้นที่ในภาคกล าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง และภาคใต้มีฝนตกหนักบ างแห่ง ขอให้ประชาช นในพื้นที่เ สี่ยงภั ยบริเ วณดังกล่ าว

ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย

ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำ เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกล างและภาคตะวันออก กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกตาม

แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกล าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง

ภาคกล าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี

ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธย า สระบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ร าชบุรี สมุทรสาคร

และสมุทรสงคร าม อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูล thairath