เตื อน37จังหวั ดระวังจมบ าดาล

ทั่วไทนฝนตกต่อเนื่อง ตกหนักบ างพื้นที่ในภาคเหนือ-อีสาน-กล าง-ตะวันออก-รวมทั้ง กทมและปริมณฑล

เตือนประชาช นระวังอันตร าย จากฝนตกหนัก-ตกสะสม อาจเกิ ดน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้

“อ่าวไทย-อันดามัน” คลื่นสูง 1-2 เมตร บริเว ณฝนฟ้าคะนองสูลกว่า 2 เมตร เตือนชาวเรือระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกล าง

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ภาคใต้ และอ่าวไทย ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมที่อ่าวมะตะบันตอนบนประเทศเมียนมา ทำให้บริเว ณ

ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบ างพื้นที่ ขอให้ประชาช นในบริเว ณพื้นที่เสี่ ยงภั ย

ระวังอันตร ายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหล ากในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกล าง โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมี

คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเว ณอ่าวไทยตอนล่ างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเ วณจังหวัดจันทบุรี

และตร าด อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อมูล thairath