4ร าศีต่อไปนี้นอนรอรับเ งิน

4 ร าศีต่อไปนี้ เงิ นน้อยไม่จับ รอรับ รอนับแต่ เงิ นหมื่น เงิ นแสน เงิ นล้ าน

ร าศีตุลย์ (17 ต.ค. – 16 พ.ย.)

การเ งิน ระวังหมดเงิ นไปกับคนใกล้ตัว เกี่ยวกับการรักษาพย าบ าล

ร าศีพฤษภ (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

การเงิน มีความก้าวหน้าทางการเงิ นที่ดี ร ายได้เข้าม าม าก ทำให้ครอบครัวสบ าย

ร าศีมังกร (16 ม.ค. – 12 ก.พ.)

การเ งิน มีร ายได้มั่นคง อย ากได้บ้ านมีบ้ าน อย ากมีรถได้รถ เงิ นคล่องตัว

ร าศีพิจิก (17 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

การเงิ น มีค่าใช้จ่ ายเยอะ อย่ าเสี่ ยงดว งในช่วงนี้